Velkommen til Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb

Skien- Porsgrunn Soroptimistklubb er i gjennom Norgesunionen tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk, som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon og religiøs nøytral organisasjon for kvinner med ulik yrkesbakgrunn.
SI har ca. 80 000 medlemmer i 130 land.

Soroptimister engasjerer seg lokalt og internasjonalt i prosjekter knyttet til:

  • Menneskerettigheter og kvinners stilling
  • Utdanning og kultur
  • Helse
  • Miljø
  • Økonomisk og sosial utvikling
  • Fremme utvikling og fred, lokalt og globalt. Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

 "En global stemme for kvinner" 

Skien-Porsgrunn Sorptimistklubb ble stiftet 8.oktober 1948,  av fed.president Mary Barrat Due, Norge, og er sådan en klubb som har bestått i over 60 år.

Vi har møter tredje mandag i måneden. Møtested er i NSF møtelokale, Lundegt. 4C, Skien.

Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb har 27 medlemmer.

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima