Lilla sløyfe

Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb har hatt ansvar for å selge Lilla Sløyfer og tok bestillinger på sløyfemateriell fra alle soroptimistklubbene i Norge. Nå er oppgaven overtatt av en annen klubb.

Mette og Irene solgte Lilla sløyve under 8. mars 2017 arrangementet i ibsenhuset

Mette og Irene profilerte klubben vår og solgte Lilla sløyfe under 8. mars 2017 arrangementet i Ibsenhuset.

Menneskehandel er vår tids slavehandel – Menneskehandel er utnytting og prostitusjon – Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest.
Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb har ansvar for å selge Lilla Sløyfer og ta imot bestillinger på sløyfemateriell fra alle soroptimistklubbene i Norge. Klubben vår har en egen Lilla Sløyfe-komite bestående av Unni Lunde Holla, Irene Gustavsen Hvale og Mette Kristiansen.
Hensikten med salget av Lilla Sløyfer er å synliggjøre at soroptimister tar avstand fra menneskehandel, og samtidig skaffe inntekter til unionens arbeid mot dette i Moldova og til unionens forebyggende arbeid mot menneskehandel i Norge.
Inntektene fordeles slik:
75% til Moldovaprosjekt herunder «Educating youth for the future» og videreutdanningsstipend til tidligere deltagere i «Life Skill» i Moldova. Midlene fordels internt.
25 % til bevisstgjøringsarbeid i Norge for å forebygge / bekjempe menneskehandel i regi av unionen og klubbene. Søknad om midler rettes til unionsstyret.
Kjøp en Lilla Sløyfe og vis at du tar avstand fra handel med mennesker!   

Mer infromasjon om Lilla sløyfe

Lilla sløyfe
Lilla sløyfe