Omvendt julenisse

Omvendt Julenisse er en organsisasjon som jobber for å gi vanskeligstilte barnefamilier en hyggelig Jul å se frem mot.

 Omvendt Julenisse er en organsisasjon som jobber for å gi vanskeligstilte barnefamilier en hyggelig Jul å se frem mot. Vår klubb har i de siste årene gitt pengebeløp til Omvendt Julenisse, vi håper at det er til glede for noen.

Klubben oppfordrer andre til å gjøre det samme. Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.