Møteplan "Oss kvinner i mellom

Det har ikke vært Oki-møter siden høsten 2020. Vi håper at situasjonen normalisert seg og at vi kan starte opp igjen snart. Mer informasjon kommer.

Forslag til temaer er: Nyheter fra aviser og nettet, Snakke og diskutere.

Mat og matlaging, strikke, trim, dans, sang, tur.

Møteleder og de andre soroptimistene samarbeider om kvelden,
Møteleder skriver referat og sendes til alle på mail.
Nøklene gis til neste møteleder

Oki arbeidsgruppe består av: Inger Lisbeth, Irene S, Rita og Anne Kristin


 

I prosjektet vårt blir vi kjent med kvinner fra mange forskjellige land.
Vi lærer like mye av innvandrerkvinnene som de av oss.