Tillitskvinner 2021

Her er en oversikt over våre tillitskvinner i 2022 -2023

Styret i Skien-Porsgrunn soroptimistklubb

President Jane Knagenhjelm  
Visepresident Rita Strandskog  
Sekretær Irene Gustavsen Hvale  
Kasserer Berit Vale  
Styremedlem Joron Kielland  
Suppleanter

Kari Beyer
Tove Glittenberg

 

 

Representanter til representantskapetsmøtet

Jane Knagenhjelm  
Rita Strandsog  

 

Suppleanter til representantskapsmøtet(ikke personlige varakvinner)

Irene Sunde  
Tove Glittenberg  
Anlaug Johre Kaasin  
 Unni Holt Holgersen  

 

Programansvarlig Anlaug Johre Kaasin  
Ass. programansvarlig Inger Lisbeth Bjørbæk  

 

Revisorer

 

Laila Gløsmyr

Maria G. Bløndal

 

 

Valgkomite

Unni Holt Holgersen

Unni Lunde Holla

 

 

Ekstensjonskomite

Analug Johre Kaasin

Kari Høimyr Karlsen

 

 

Vennskapsklubber

Stratford upon Avon and District Anne Holmberg  
 Mosfellsbær, Island  Maria G. Bløndal  

 

Nettansvarlig: Maria G. Bløndal 

President Kari Høymyr Karlsen overrakte blomster og takket de som gikk ut av styret i 2021: Øverst fra venstre Unni Holla, Irene Sunde og Anne Kristin Frøstøyl. Nyvalgte : Irene Hvale Gustavsen, Kari Beyer og Berit Vale
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020