Tillitskvinner 2021

Her er en oversikt over våre tillitskvinner i 2021-2022

Styret i Skien-Porsgrunn soroptimistklubb

President Kari Høimyr Karlsen  
Visepresident Jane Knagenhjelm  
Sekretær Irene Gustavsen Hvale  
Kasserer Berit Vale  
Styremedlem Anne Holmberg  
Suppleanter

Kari Beyer
Mona Krogstad Bøe

 

 

Representanter til representantskapetsmøtet

Kari Høimyr Karlsen  
Jane Knagenhjelm  

 

Suppleanter til representantskapsmøtet(ikke personlige varakvinner)

Helen R. Brækken  
Anlaug Jore Kaasin  
Unni Holt Holgersen  
   

 

Programansvarlig Rita Strandskog  
Ass. programansvarlig Inger Lisbeth Bjørbæk  

 

Revisorer

 

Laila Gløsmyr

Maria G. Bløndal

 

 

Valgkomite

Unni Holt Holgersen

Helen Resch Brække

 

 

Ekstensjonskomite

Analug Johre Kaasin

Laila Gløsmyr

 

 

Vennskapsklubber

Stratford upon Avon and District Joron Kielland  
 Mosfellsbær, Island  Maria G. Bløndal  

 

Nettansvarlig: Maria G. Bløndal 

President Kari Høymyr Karlsen overrakte blomster og takket de som gikk ut av styret i 2021: Øverst fra venstre Unni Holla, Irene Sunde og Anne Kristin Frøstøyl. Nyvalgte : Irene Hvale Gustavsen, Kari Beyer og Berit Vale
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020