Utdanningsfondet

Klubben vår gir hvert år støtte til Utdanningsfondet (Norske soroptimisters utdanningsfond i Sør).  Formålet med fondet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland, hvor det er soroptimist klubber som tilhører den Europeiske Føderasjon SI/E.  I praksis vil det si afrikanske land og enkelte østeuropeiske land som Moldova.