Klubbmøtene 2022

Oversikt over møtene våre våren 2022, men fortsatt kan det komme endringer på grunn av smitterestriksjonene

Møtene holdes 3. tirsdag i måneden på Menstad bydelshus.

18 januar kl. 19.00 

Møteleder: Irene S. Dikt: Tove G 

Tema: Klubb- og unionssaker. OKI. Ekstensjon. Nettsidene presenteres.
Hvordan engasjere medlemmene? Hva kal til for at møtene oppleves gode og rekrutterende.
Innspill fra medlemmene.

15 februar kl. 19.00

Møteleder: Ann Kristin. Dikt: Laila, 5- min: Helen

Tema: Borgestadklinikken v/Tove Mathisen som redegjør for tjenetesetilbudet  

15. mars kl. 19.00

Møteleder: Presidenten Kari

Tema: Årsmøte, - Utdanningsfondet

 

19. april kl. 19.00

Møteleder: Joron. Dikt: Rita. 5-min: Anlaug

Tema: Forslag fra medlemmene

 24. mai kl. 19.00

Møteleder: Mona. Dikt: Irene GH. 5-min: Anne H

Tema: Lands- og representantskapsmøte L&R - saker

14. juni

Møteleder: Inger Lisbeth. Dikt: Berit

Tema: Sommermøte ved festkomiteen


Det har vært lite aktivitet og møter i 2021 grunnet Covid 19.
allikevel tok vi felles turer og deltok i dugnad.

 

Rusletur Hjellevannet rundt, ved Rottejonfrune

Rusletur Hjellevannet rundt. stopp ved Ibsens Rottejomfru. 

 

 

 Vi hjalp til med dugnad på Menstad bydelshus på utekino i skogen for barn og voksne i høstferien 2021

Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020
Rusletur Hjellevannet rundt
Skien-Porsgrunn Soroptimister ved Rottejomfruen i Ibsenbyen Skien