Om Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb

Vi er for tiden 26 flotte medlemmer, og vi ønsker flere velkommen.  Vi har de siste årene jobbet intenst for å øke medlemsmassen, og dette har nå båret frukter.

Vi har møter er som regel tredje tirsdag i måneden i på Menstad bydelshus.. 

Som medlem av Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb får du:
  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling, nasjonalt og internasjonalt.
  • Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn-og utland.
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden.
  • Bli kjent med mange hyggelige kvinner i ditt nærmiljø.
  • Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag.
  • 5 minutters innlegg og yrkesforedrag  fra medlemmer på klubbmøtene
  • Kaffe/te og litt å bite i.
Soroptimist-appellen
La oss være oppriktige i vennskap
Og vise evne til fred og forståelse!
La oss være villige til å hjelpe og tjene!
La oss alltid sette oss høye mål
og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar!


Les artikkel ved Ingunn Rui om klubben vår i Varden januar 2014
Vi fikk to nye medlemmer i 2015, Irene Sunde og Irene Gustavsen Hvale
Inger Lisbeth Bjørbæk medlem i 2018
President Unni Holt Holgersen ønsker Inger Lisbeth Bjørbæk velkommen som medlem i klubben på sommermøtet i 2018
Medlemmene på sommeravsluttnig 2018 på Hoppested gård
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020
Tidligere president Sigrunn Øygarden Gundersen gratulerer Kari Høymyr Karlsen med verv som president i 2020