Litt historikk

Skien-Porsgrunn Sorptimistklubb ble stiftet 8.oktober 1948, som den 5. av norske klubber. Om charterfesten som hadde "seks tilreisende gjester" er det i protokollen referert følgende: "År 1948 den 8. oktober fikk Skien Soroptimistklubb overrakt sitt charter av presidenten i den europeiske føderasjon, Mary Barrat Due. Navnet Skien Porsgrunn Soroptimistklubb kom først i 1956, da hadde klubben fått like mange medlemmer fra Porsgrunn som fra Skien

Allerede på det første møtet i stiftelsesåret var de i gang med yrkesforedrag og ”fem minutter” eller som den gang ble kalt; ”five minutes talk”.

Det første yrkesforedraget  handlet om ”Lærerinnens stilling ved de høyere skoler siden pikene rykket inn”.

Videre hadde de ulike foredragsholdere som snakket bl annet om Kvinner og forsvaret, kvinnens anatomi og reisekåseri med lysbilder og ”baloptikon”

Den første tiden gikk turen til å ha presidentskapet i Norgesunionen (landsstyret) etter klubbens alder og allerede i 1955 var turen kommet til Skien. Unionspresident ble arkitekt Gulla Karsten fra Skien. Arrangementet av Landsmøtet var en stor oppgave for klubben. På forhånd ble det nedsatt en rekke kommiteer og møtet ble holdt i pinsen på Odd Fellow i Porsgrunn med ca 100 deltakere. Det ble arrangert Telemarkskveld, bevertning på Sangernes Hus, båttur gjennom slusene og bankett på Høyer hotell.

Det ble på et av de første møtene i klubben (1948) bestemt at de skulle forsøke å bli kjent med barnehjemsbarn som ble sendt ut i livet etter konfirmasjonen uten hjem eller pårørende.

Det begynte med barnehjemmet Hans Cappelens Minde der de senere arrangerte julefester, delte ut pakker, hadde pianoundervisning og en gang forærte klubben hvert av barna kr 5.-. 

 To av damene påtok seg å lese gjennom utenlandske aviser for å sette seg inn i og klargjøre for medlemmene om madam Chiang Kai Cheks person og virke. De satset på å ha en rekke orienteringer om betydningsfulle kvinners liv og virke. Engelskkurs for egne medlemmer ble også arrangert.

De drev også med mangeårig hjelp til gamle flyktninger fra første verdenskrig.

 De var også reiseglade damer, alt i 49 deltok en av dem med britisk soroptimiststipendium på seminar i England, en annen deltok på møte i København. Så var det selvfølgelig også deltakelse på landsmøter rundt i Norge. 

Det ble opprettet kontakt med søsterklubber i Holland, England og Amerika. 

Etter hvert ble det også kontakt med og besøk til andre klubber i Norge. 

 

Den første soroptimistklubb ble stiftet I Oakland, California I 1921. ideen kom fra en mann, Stuart Morrow, som hadde som levebrød å stifte foreninger. Mønsteret til soroptimistklubbene tok han fra de amerikanske Rotary-klubbene. Det var også han som ga bevegelsen sitt navn SOROR= søster og OPTIMUS =den beste. 

Ideen ble brakt til Norge fra Paris (Suzanne Noel) og Hanne Henriette Bryn skapte nordens første soroptimistklubb i Oslo i 1933.

Medlemsnålen er et kontaktskapende  kjennetegn for soroptimister i hele verden. 

Emblemet viser en kvinne som løfter armene som symbol på frihet og ansvar. Bladene og eikenøttene representerer styrken i vår organisasjon og laurbærbladene symboliserer seier. Bær den overalt med stolthet og glede.