Vår handlingsplan og satsinfområder

Våre satsingsområder er:

 

STRATEGIPLANEN 2019-2023

Den langsiktige strategiplanen for 2019-2023 ble vedtatt på representantskapsmøtet i Fredrikstad 27. april 2019. Strategiplanen er det sentrale arbeidsdokumentet for både unionen og klubbene.

Norgesunionens satsingsområder i denne perioden er:

1. Engasjerte medlemmer

2. Rekruttere nye medlemmer

3. Synliggjøring, påvirkning og kommunikasjon

4. Prosjektarbeid

Norgesunionen og klubbene skal legge strategiplanen til grunn for sine handlingsplaner for å oppnå Soroptimist Internationals mål:

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Klubbene skal med utgangspunkt i Strategiplanen utarbeide egne årlige handlingplaner.

  

Vår handlingsplan 2020 - 2021