Hva gjør vi?

En viktig del av klubbenes oppgaver er å initiere prosjekter og drive disse framover. Prosjektene skal være tuftet på Soroptimist Internationals programmål til enhver tid.
 
Mål 1:
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring  og/eller ved å tilrettelegge for læring.

Mål 2:
Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse

Programmålene støtter opp om FNs tusenårsmål

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende status i FN, må klubbene rapportere om sine aktiviteter.
Oversikt over Skien-Porsgrunn Soroptimistklubbs prosjekter finner du til venstre på siden