Lokalt prosjekt "Oss kvinner i mellom"

Høsten 2012 startet klubben vår sitt lokale prosjekt for innvandrerkvinner. Dette er et tiltak i samarbeid med NAV. Hovedfokus er språktrening, innføring i norsk kultur og et hyggelig sosialt fellesskap.

Møtene  er annenhver tirsdag, og de varer fra kl. 18.00 til kl. 20.00.   Det møter tre soroptimister hver gang, og tallet på innvandrerkvinner har variert med mellom to og ti.  Gruppen er en blanding fra ulike nasjoner, gifte og ugifte.

Hvert møte har et tema.  Vi har snakket om mat og kosthold, årstider, å ta bussen, å handle, førstehjelp, tannhelse, hjemmeværende kvinner og yrkesaktive, noen ganger har vi sang, strikker, dans eller trim og har aktiviteter ute. Siste møte før jul snakker vi om juleforberedelser og server litt smakebiter av tradisjonsell julemat. I løpet av kvelden er det en pause med kaffe, te, kjeks og frukt.

Vi skulle fortsette med vårt lokale prosjekt i 2020 med forskjellige spennende temaer. Møtested er i Lie Bydelshus og er fra kl. 18.00 -20.00. Koronavirus satte stopper for det. Vi kommer forhåpentlig  med nytt program i 2021.

Se vår  Møteplan "Oss kvinner i mellom"

I møte med "Kvinner oss i mellom" har vi et hyggelig sosialt fellesskap
Strikking er populært
Damene kommer fra ulike nasjoner