Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Å være medlem i denne klubben gir deg mye igjen, du vil treffe kvinner som du vanligvis ikke ville blitt kjent med, og samholdet i klubben er svært godt og sosialt. Selv om vi er få til nå får vi utrettet en god del. Dessuten får vi et internasjonalt perspektiv, fordi Soroptimistene er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt.
Dette kan vi tilby deg som medlem:

  • Vi har et forum der vi kan møte kvinner fra alle yrker.
  • Vi opplever mye glede og inspirasjon på møtene våre.
  • Vi får venner.
  • Vi kan få kontakt med likesinnede kvinner over hele verden.
  • Vi har rett til å delta i interessante møter, ikke bare i vår egen klubb, men også i klubber i distriktet, i Norges land, i Europa - ja, hele verden.
  • Vi har en åpen verden.

Er du interessert, ta kontakt med Jane Knagenhjeln som er president. 
e-mail: jane.knagenhjelm@gmail.com. Mobil: 905 58 313.