Kjolesalget - 17.09.22

Inntektene fra kjolesalget går til udanningsprosjektet rettet mot jenter i fattige land og til arbeid mot menneskehandel

Norske soroptimistene utdanningsfond er vårt eldste prosjekt, etablert i 1985.

Formålet med utdanningsfond er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Soroptomist Internasjonal of Europa.

Kvinner som for stipend er hovedsaklig fra de afrikanske landene KENYA, RWANDA, MADAGASKER, GHANA, BENIN OG MALI. Stipenden går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitetet.

Brukt kjolesalget er i kjøpesenteret Arkaden 2. etg.i Skien sentrum 17. 09.22 fra kl.10.00 - 17.00.

Vi har også smykker, vesker og sjef.

Velkommen

LOPPO (bruktsalg på Kjørbekk)

Unni Lunde Holla informerte på julemøte 2022 om resultatet fra 4 ukers leieperiode i november/desember. Det ble solgt noen få kjoler/sko/vesker/smykker. Det ble et lite overskudd etter at leien og provisjon var fratrukket.