Nytt fra Moldovakomiteen jan 2021

Situasjonen i Moldova nå er svært usikker

Moldovakomiteen er i aktivitet, nå skulle vi snart vært i gang med å forberede tur Moldova til høsten, men slik situasjonen er har vi ikke noe ønske om å arrangere tur i år. Situasjonen i Moldova er svært usikker. Mange smittet, syke, men også døde. Forstår det er mest smitte i hovedstaden, Chicinau. Skolene er i gang, men ellers får man kun møte 2- 3 personer inne. Mange bedrifter sliter, derav enda større arbeidsløshet og fattigdom etter hva fadderkontaktene til klubbene i Moldova sier. Klubbmøter har selvsagt ikke kommet i gang hos dem heller. Noen fadderklubber har vi fått mail fra hvor de skriver de sendte penger i julegaver til jul og har bedt klubbene selv vurdere hva de vil bruke disse til. I Chicinauklubben har hvert medlem selv funnet funnet sin mottaker av «julegaven». Gavene har bestått i ved til oppvarmning, mat, klær osv, helt nødvendige ting. Det er stort behov.

Som dere vet er det langt på vei klart for oppstart av ny klubb i Cantemir i Moldova. Alle planer er godkjent, og Fredrikstad som er fadderklubb håper klubben kan bli chartret pr nett i løpet av vinteren. Fadderkontaktene, Bente Lene og Torild Marie jobber med dette. Chicinauklubben er støtteklubb for dem.

 

CRIC, Child Rights Information Center og Norgesunionen, følger opp 6 elever i år. Skolegangen får de, men vi støtter opp om det økonomiske (bolig, mat, opplæring innen livsmestring, karriere, oppfølging generelt) Uten dette ville ikke disse ungdommene fått denne muligheten. Det vil komme en rapport om dette i februar som blir lagt ut på hjemmesiden til SI Norway.

 

Ellers hadde vi nettmøte på Zoom med fadderkontaktene i november, Det ble et godt møte hvor 3. visepresident, Birgitte, vår Moldovakontakt i Unionsstyret også var med.

To fra klubben vår deltok på UU møtet i november og nå blir det nytt UU møte sist i januar, alt på nett via ZOOM. I stedet for 2 dager, blir det bare en.